”Nu vill jag vara som Gud skapade mig.”

Glad och lycklig och trygg.

I första delen av EKIM har jag lärt mig att göra mitt ego ogjort. Att se på saker och ting på ett annat sätt än på mitt förut fattade sätt.

I andra delen av EKIM lär jag mig att se på ett annat sätt, med sann varseblivning, att helt enkelt vara den jag i sanning är.

Nu vill jag vara, leva, ta orden på allvar – nu vill jag vara som Gud skapade mig.

Låta ljuset i mig skina, välsigna hela världen, vara fridfull, glad, kärleksfull och lycklig, acceptera allt och alla omkring mig.

”Alla söker efter kärlek, liksom du, men vet det inte om de inte förenar sig med dig i sökandet efter den.” T 14.X.10:5

Låt mig se Kristus i min broder.

Jag skall vara försiktig med vad jag tänker, säger och önskar. Jag vaktar på mina tankar. Jag får det jag ber om. Jag är den jag är.