”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.”

Jag bestämmer och ingen annan!

Allt jag gör gör jag mot mig själv.

Jag behöver EKIM för att träna mitt sinne i att vara den som bestämmer och jag bestämmer att allting jag gör, gör jag tillsammans med den Helige Ande. Rösten som talar för Gud och för mitt sanna Själv.

Ingenting kan skada mig om jag inte ger det makt att skada mig.

Jag vill tjäna Gud, Som är Kärlek och glädje och lycka. Där den finns bor jag.