”Gud i sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Alla tankar om att världen är orättvis, om bitterhet och misströstan är tankar jag har makten att ändra!

Jag kan ge upp dessa galna tankar.

Guds Vilja för mig är enbart lycka och jag delar Hans Vilja.

Det finns ingen rädsla i fullkomlig kärlek!