”Jag låter Gud vägleda mitt liv idag.”

Gud vägleder, jag följer!

Den Helige Ande är Rösten som talar för Gud. Jesus Kristus är Guds Son och Han representerar oss alla då det är Honom jag ser i mina bröder och systrar.

Men allting är detsamma, allt är Ett.

Jag, mitt ego, drar mig tillbaka. Jag kan ingenting av mig själv. Jag förstår ingenting av mig själv. Jag följer Dig Gud!

”Men som ett avgörande steg mot att göra egot ogjort har vi upprepade gånger betonat hur nödvändigt det är att erkänna rädslan, och se den som den är utan förklädnad.”
T 12.I.8:5

Jag överlämnar allting, mina rädslor, mina tankar, mina planer till Gud så att Han kan vägleda mig. Jag ber från mitt hjärta, Gud förstår mitt hjärtas bön och skall svara mig. Han skall väcka mig!