”Min Fader, var i mitt sinne hela dagen.”

Varje ögonblick är jag hos Dig.

Tack för att Du alltid är hos mig.

Gud i mig. Jag i Gud.

Hela dagen låter jag dessa ord genomsyra mig. Jag känner en sådan trygghet och glädje. Gud är med mig vart jag än går!