”Fader, endast Dig vill jag minnas.”

Jag vill leva Nu, bara NU. Jag vill befrias från det förgångna.

Allting kommer att ordna sig. Det faller på plats, på sin plats om jag bara slutar lägga mig i.

Jag vill minnas Gud, känna Hans Kärlek i mitt Själv.

Jag vill ledas av den Helige Ande, Rösten Som talar för Gud och aldrig behöva bekymra mig om någonting.