”Gud har inte fördömt mig. Inte jag heller.”

Mitt dömande är bara projektioner från mitt ego.

Jag är oskyldig!

Jag har bara glömt vem jag är.

”Den Helige Andes tempel är inte en kropp, utan en relation.” T 20.VI.5:1