”Detta är det heliga ögonblicket i min befrielse.”

Jag tar alla tankar jag tänkt åtskild från Dig min Fader, och lägger dem inför sanningens fötter. De är alla symboler för bördor jag trodde var verkliga, bördor jag måste bära. Kära Gud, jag blir varse att bara Din vilja är min och ske Din vilja såsom i Himmelen som på jorden.

Vilken lättnad, jag behöver inte bekymra mig om någonting för Han Som har sänt mig kommer att tala om för mig vad jag ska säga och göra och jag skall med glädje följa Honom.

Idag skall vi fira bröllop. Vårt äldsta barnbarn Alexandra gifter sig med Jonas. Jag skall hålla tal och ber den Helige Ande vägleda mig.