”Gud är min Fader, och Hans Son älskar Honom.”

Kärleken bjuder på fest! Kärleken har dukat en festmåltid på ett vackert bord med underbar mat och underbara människor. En riktig festmåltid som ärar den heliga relationen och till vilken alla är inbjudna.

”Den frid Han lade djupt inom dig och din broder kommer stilla att utsträcka sig till varje aspekt av ditt liv, och omge dig och din broder med strålande lycka och den lugna medvetenheten om fullständigt beskydd.” T 19.IV.1:6