”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

”Jag är fortfarande som Gud skapade mig.”

Om heligheten i min relation hotas av någonting, så vänder jag mig till den Helige Ande och ber Honom byta ut min rädsla, eller irritation eller vad det nu är som bekymrar mig.

Jag vill vandra vägen fram i frid, gudomlig frid. Jag vill älska utan attack.