”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Allt jag gör mot andra gör jag mot mig själv!!!

Varför projicerar jag ut mitt obehag på andra? Jag tar tillbaka det och ber den Helige Ande ta hand om det och hjälpa mig att se allting på ett annat sätt, med kärlek och frid.

Jag sitter i min stol och tänker på hur allting är. Jag kommer inte fram till något speciellt. Jag känner att EKIM ger mig tro och hängivenhet. De enar och helar.