”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Jag tog fel lektion i går.

Jag försöker identifiera mig med den del av mitt sinne där stillhet och frid råder för evigt.

Jag vill acceptera Soningen för mig själv!

Jag vill känna Kärleken inom, Guds Kärlek för mig!

Jag tonar in på Förlåtelsekanalen.