”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

En lektion är ett mirakel!

Jag väljer miraklet i stället för mina egotankar.

Jag väljer vilken röst jag skall lystna till.

Beslutet fattar jag inte själv. Beslutet fattas antingen av avgudar (antikrist) eller av Gud (Kristus). Den röst jag väljer skall tala om för mig vad jag skall göra.

Det gäller i allting, i alla situationer!

Egot erbjuder mig sin tolkning och den Helige Ande sin. Jag väljer vem jag skall lystna till. Jag lär mig att skilja dem åt. När jag frestas att attackera kan jag välja igen, jag kan välja att se allting på ett annat sätt, ovanifrån. Jag väljer ett mirakel.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att bli fri. Den Helige Ande skall hjälpa mig att se att jag är inte en kropp. Kroppen är bara användbar som ett kommunikationsmedel mellan mig och min broder och den tjänst den kan göra Gud i den funktion jag har fått av Honom.

Jag smälter stilla in – gör ingenting!