”Jag är Guds Egen helige Son.”

Jag är del av ett enda Själv som jag delar med allt och alla.

I mitt själv, mitt ego, är jag ingenting.

Jag öppnar mig själv i tystnad för Rösten som talar för Gud och sjunker in i en harmonisk helhet en stund.

Jag ber den Helige Ande ta bort min rädsla och mitt hat, jag ber om förlåtelse.