”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Gud skapade mig. Att skapa är att älska. Gud älskar mig.

Jag är fortfarande så som Gud skapade mig. Jag är kärlek, bara kärlek som utvidgar sig och vill bara bli mer och mer.

Jag är fri. Guds Kärlek i mig gör mig fri.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Jesus Kristus går med mig på vägen hem. Han håller min hand. Och vi bär Gud med oss.

Ljuset finns i mig. Guds frid finns i mig.