”Världens frälsning beror på mig.”

Min stund på jorden handlar om att ta emot Guds gåvor och ge dem vidare!

”Ett litet hinder kan förvisso tyckas stort för dem som inte förstår att alla mirakler är detsamma. Att lära ut detta är likväl vad den här kursen är till för. Detta är dess enda syfte, för endast detta är allt som finns att lära.” T 26.V.1:1-3