”Guds Namn är mitt arv.”

Så befriande det är att läsa orden, att ta in orden!!!!!

Jag är fullständigt fri.

Jag är Guds Son.

Jag är inte begränsad av tid och rum. Jag lever NU, här och nu!!!

Jag är inte bunden av några som helst världsliga lagar. De bestämmer inte över mig.

Jag är ande, fri i Gud och ett med Honom för alltid.