”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

I tystnaden hör jag Hans Röst svara mig.

Jag tror på godheten, på sanningen om oss alla.

Jag ropar, jag längtar, jag känner min samhörighet med Gud, min Källa. Jag hör mina bröder ropa – Vi är fria!

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.