”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

”Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.”

Jag vaknar idag och är så yr i huvudet, så snurrig att jag inte kan gå utan att hålla i mig.

Här hör jag inte hemma!!!

Jag hör hemma i stillheten, i friden, i Himlen som finns här om jag bara vill att den skall vara här.

”Guds Son kan inte göra något val som den Helige Ande inte kan använda sig av för hans räkning, och inte emot honom själv.” T 25.VII.7:5