”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

”Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.”

Var och en är en välsignelse för mig.

Alla är mina bröder.

Tillsammans är vi hela. Lika värdiga, lika hela, lika älskvärda.

Låt mig komma ihåg dessa ord hela dagen idag.

Låt dem bo i mig.

Låt mig möta allt som sker med dem.

De innehåller allt som behövs för att frälsa världen.