”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag försöker gå bortom min identifikation med kroppen!

Jag försöker befria mitt sinne från kroppsliga begränsningar.

Jag överlämnar mig i den Helige Andes händer så att Han kan använda min kropp enbart som ett kommunikationsmedel och bära budskapet om frihet till alla dem sm tror att de är fängslade i en kropp.

Jag vilar i Gud, i Gud som är Kärlekens Källa.

”När du väl accepterat Guds plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas någonting annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig.” T 20.IV.8:4