”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

No peopelpleasing!

Försök inte vara till lags!

Utan jag ger den kärlek, de gåvor jag vill ge utan att behöva något tack. Jag bger av glädje. Inte för att behaga.

Allting jag ger ges till mig.