”JAG LÄGGER FRAMTIDEN I GUDS HÄNDER.”

Jag sätter ner mina fötter på den mjuka gräsmattan vid porten till Himlen. Jag tittar in i Guds Rike där endast ett strålande varmt ändande ljus lyser klart.

Jag är fri.

Jag har anförtrotts världens befrielse frän smärta. Jag lägger framtiden Guds Händer.