”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Lektioner i hur jag skall komma över alla synbara hinder till frid. Ett sätt att applicera förlåtelse i varje smärtsam, irriterande eller oroande situation.

Jag lämnar helt enkelt över dem till den Helige Ande genom att säga och mena
”Förlåt, och jag kommer att se detta annorlunda.”

Alla lektioner är den samma, det finns bara en. Innehållet är alltid detsamma men formen varierar till dess vi lärt oss lektionen.

Förlåtelse ger oss allt vi vill ha och förlåtelse är nyckeln till lycka. Förlåtelse är svaret på varje problem. ”Förlåt, och du kommer att se detta annorlunda.”

Låt varje timma befrias från det förgångna genom att förlåta allt som skett.

Du vet att du har förlåtit när du ärligt kan le och skratta åt situationen, med personen osv.

”In i evigheten, där allt är ett, smög sig en liten galen tanke, som Guds Son glömde skratta åt.” T 27.VIII.6:2