”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Min funktion är att förlåta. Att låta all min ilska och rädsla försvinna.

När någon irriterar eller skrämmer mig skall jag tacka för möjligheten att förlåta och befria mig själv.

Förlåtelse är att radikalt ändra min uppfattning och varseblivning om hela världen.

Och till min hjälp har Gud givit mig den Helige Ande. Till Honom överlämnar jag all min felaktiga varseblivning för att få den omvandlad till rätt varseblivning.

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” T 3.VI.3:1