”Jag är Guds egen helige Son.”

Jag går bortom mina egotankar om att jag skulle vara svag och bräcklig och rädd. Jag kommer ihåg vem jag egentligen är – Guds egen helige Son! Jag är fri!

Genom att befria mig själv befriar jag alla andra, ja hela världen. Jag sträcker på mig och vet att det finns ingenting jag inte kan göra när jag accepterar min identitet och all den härlighet och glädje som följer med den.

Jag är en andlig varelse som tror att jag har en mänsklig upplevelse. Jag är en aspekt av en evig och odödlig varelse av Gud.

”Utan ängslan är sinnet helt välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6

”Förlåt oss våra illusioner, Fader, hjälp oss att acceptera vår sanna relation med Dig, i vilken det inte finns några illusioner och där ingen någonsin kan komma in.

Vår helighet är Din. Vad kan det finnas i oss som behöver förlåtelse när Din är fullkomlig? Glömskans sömn är endast ovilligheten att minnas Din förlåtelse och Din Kärlek.

Låt oss inte inledas i frestelse, för det är inte Din Vilja att Guds Son skall frestas. Och låt oss endast ta emot det Du har givit, och endast acceptera detta i de sinnen Du har skapat och som Du älskar. Amen”