”Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.”

Jag stärker min villighet att göra mitt svaga åtagande starkare.

Jag har makten att härska över allting genom mina tankar. Genom att känna igen och komma ihåg vem jag är.

Det jag ser representerar bara mina tankar.

Jag har alltid ett val!!!

Jag lägger ner mina vapen ty i min försvarslöshet ligger min styrka.

Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.