”Guds frid lyser i mig nu.”

Det finns en plats i mig där jag hämtar min kraft.

Det finns en plats i mig där Guds frid lyser i mig.

När som helst kan jag gå dit, särskilt när alla världens små stressande och irriterande stunder kommer på mig.

Så skönt det är att påminna sig om:

”Guds frid lyser i mig nu.
Låt alla ting lysa över mig i denna frid,
och låt mig välsigna dem med ljuset i mig.”

Jag tar mina orena och befläckade tankar med mig in i ljuset och låter dem renas.