”Världens frälsning beror på mig.”

Vår funktion är att rädda världen.

Vår funktion är att föra ljuset och glädjen och friden till varje sinne vi möter och tänker på.

Det som vi har fått av Gud att utföra har vi styrkan att utföra.

Han vet vad jag är bäst på.

När jag slutar upp med att själv vilja bestämma och kontrollera så blommar jag och känner glädje och lycka i mitt hjärta.

Instruktionerna kommer från Rösten som talar för Gud. Det är bara att följa Den. Och jag vet när jag lyssnar till den Rätta Rösten!