”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

Mitt hjärta ropar på Gud, min Fader.

Jag ropar på Honom som på en verklig person, den Ende.

Han hör mig när jag ropar.

Han kommer till mig och uppenbarar sig för mig.

Jag känner att min sanna identitet är att jag är Hans Son.

Jag känner att alla mina medmänniskor också är Hans Son, ett med Honom och med mig.

Guds Namn innefattar allt jag vill ha.

Jag ber från mitt hjärta.

Guds Namn är fyllt med Kärlek.

Jag upprepar Gud i mitt hjärta, Namnet Gud innefattar allt!