”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Jag går bortom mina försvar till min försvarslöshet och min eviga oskuld.

Allting på jorden och som är förknippat med kroppen är bara tillfälliga boningar. Men de ska aktas och vårdas så länge vi har dem likafullt.

Allting är en aspekt av den eviga kärleken.

Jag tar emot allt jag får med tacksamhet och inser snart att allt jag får har jag bett om!

Jag lär mig att vakta mina tankar och ord och att vara noga med vem jag bjuder in som min rådgivare och vägledare.