”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Jag fokuserar på syndfrihet, på oskuld.

Jag fokuserar på NU och pånyttfödelse.

Ser över misstag, ser över dåtid och framtid.

Låter saker och ting vara som de är.

Har överseende. Förlåter.

Men det betyder inte att jag bjuder in allt och alla in i mitt hem.