”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

”Det finns ingen grymhet i Gud och ingen i mig.”

Ord är bara hjälpmedel.

Ord påminner oss om syftet med allting.

Meningen med mitt liv!

Att vara en aspekt av Guds Kärlek. Att vara Guds Kärleks Närvaro i världen.

Att stå i ständig förbindelse med Gud.

Att ha kanalen öppen.

Glöm aldrig vem du är!

Gud är endast Kärlek och därför är du det också.