”Det finns ett enda liv och det delar jag med Gud.”

”Din nåd har givits till mig. Jag gör anspråk på den nu.”

Jag säger orden om och om igen.

Jag smakar på dem. Låter dem tränga in i mig. Låter dem bli ett med mig.

Ord som inte är mina. Ord som kommer från Gud.

Jag ger upp allt vad kroppen och egot har att säga mig. Egot och kroppen vill bara begränsa min kommunikation. En kommunikation som måste vara öppen och obegränsad och strålande.

Jag låter den Helige Ande lära mig hur jag skall använda kroppen enbart i kommunikationssyfte.

”Varför vänta på Himlen? De som söker ljuset håller endast för ögonen.”
Lektion 188.1:1-2