”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Befria mig från alla illusioner om att jag är en kropp! Detta är den påminnelse jag behöver komma ihåg, och ingen annan.

Sonskapet är mitt Själv.

Jag litar endast på min Fader, på Gud. Jag kan inte gå in i Hans Närvaro om jag attackerar Hans Son!

Min uppgift är att titta på allt som stör mig. Att helt enkelt våga erkänna det precis så som det är och sedan överlämna det till den Helige Ande och be om hjälp med att se allting på ett annat sätt, med kärlek.