”Det finns ingen död. Guds Son är Fri.”

”Nu är vi ett med Honom som är vår Källa.”

Jesus säger:

”Jag behöver dig för att nå ut till dem som är fast i illusionen om en kropp.”

Jag försöker verkligen att inte tvivla på att Jesus behöver mig, på att detta är sant. Jag försöker släppa alla mina analyserande egotankar och låta Jesus och den Helige Ande leda mig.

”Allt du varseblir är ett vittnesbörd för det tankesystem du vill ska vara sant. Varje broder har makten att befria dig, om du väljer att vara fri.” T 11.V.18:3-4