”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”

”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

Jag höjer mig över egots röst.
Ställer in frekvensen på Gud.
Hör bara Hans Röst.
Följer bara Hans Röst.
Gör ingenting utan samråd med den Helige Ande.

Allting omkring mig och i mig
är en frukt av Gud.
Allt är heligt, allt är fantastiskt.
Vörda det, akta det, välsigna det.
Allting är en gåva.