”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”

”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot.”

Jag lär mig att inte döma då dömandet är förknippat med det förgångna och jag vill bara bevara skönheten i det som varit. Jag gör allt för att upphäva egot, jag vill vara som ett nyfött barn.

Jag låter inte stressen ta tag i mig. Jag försöker flyta fram i sakta mak och låter mig ledas av den Helige Ande, av Hans Röst, av Hans Ord och av Hans Råd.

När jag ger kärlek och glädje och tacksamhet så ser jag kärlek och glädje och tacksamhet i dig. Ger jag irritation och rädsla så ser jag irritation och rädsla.