”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.”

”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Det finns en mening med allting som sker. Allting är användbart i vår utbildning som medmänniskor för att hjälpa varandra på resan genom livet till en bättre värld. Det får oss att öppna upp för kärleken och när vi är öppna för kärleken så ser vi den verkliga världen. Det får oss att dra oss tillbaka och följa Honom i fullkomlig helighet.

Jag är så glad och tacksam över allt.

”Och så jag vilseleddes att tro, att det jag fruktar fanns i världen i stället för enbart i mitt sinne.” Lektion 265.1:3