”I min försvarslöshet ligger min trygghet.”

”Jag är bland Guds tjänare.”

Är det möjligt att Kärlek är min säkerhet?

Jag lägger ner mina vapen och går inte in i spiralen ”attack och försvar” längre. Jag fyller mitt hjärta med kärlek i stället för med rädsla och grymhet.

Jag känner min Skapare, jag förstår mig själv, jag är fullkomlig i min kunskap och i min kärlek och jag är ett med min Fader.

”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”