”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

Vad är nåd?

Det är en aspekt av Guds Kärlek. Att leva fullkomligt medveten om Guds Kärlek och Dess Närvaro i världen. Att helt enkelt leva i den verkliga världen.

Nåden är bortom allt lärande. Den bara är.

Lärandet lär mig att acceptera det som jag redan har. I den stund jag är redo att acceptera nåden så är den här!

Jag behöver lära mig att ta bort allt som finns i vägen för nåden. Jag behöver lära mig att se bortom alla illusioner. Jag behöver lära mig att förlåta allt och alla för det jag trodde att de var.

”Och du och han kommer inte att var för sig kunna hälsa kärleken välkommen. Det är lika omöjligt att du ensam skulle kunna känna Gud som att Han skulle känna dig utan din broder. Men tillsammans är det lika omöjligt att ni skulle kunna vara omedvetna om kärleken, som att kärleken inte skulle känna er, eller inte kunna känna igen sig själv i er.” T 18.VIII.12:3-5

Jag lär mig, jag övar mig i att kunna skilja ut det heliga ögonblicket. Jag övar mig i att uppleva att jag inte är separerad.