”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”

Jag tar inte så allvarligt på saker och ting längre. Allting är ju bara en film, en film där jag regisserar och spelar alla roller. Bortom denna film är allting OK och finns för alltid.

”Men så länge du befinner dig i tiden, finns det fortfarande mycket att göra. Och var och en måste göra det som har anvisats honom, för hela planen är beroende av hans del.”
T 25.VI.5:8-9