”Jag är som Gud skapade mig.”

Jag släpper alla idéer om hur jag borde vara i alla möjliga situationer.

Jag stannar i dagens ord en stund och låter dem föra mig till en varm och mjuk stillhet som sprider sig i hela mig.

Dessa ord är de enda jag behöver. Dessa ord är de enda som är sanna.

Påminn mig om vem jag är. Låt mig inse att jag är som Gud skapade mig, fullkomlig och oskyldig.