”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”

Vad har jag i min ägo?

Allting!

Jag har allt jag behöver. Jag har fått det av min Fader. De är gåvor till mig. Jag är rik!

Jag ger allt jag kan. Genom att ge får jag.

Jag tar från högen av mina ägodelar och ser hur den växer.

Jag tar ett litet frö och sätter det i jorden och ser hur det växer till en sagolik trädgård.

Tillsammans övervinner vi mörkret!!!!

Bara kärleken och ljuset består!!!!!