”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Min källa är Gud. Jag kommer från Honom. Jag är en tanke av Gud. Tanken lämnar inte sin källa.

Jag kan inte vara åtskild från Gud.

Jag har allting. Jag är så glad och tacksam över det. Gud lyser upp min väg och sprider sitt ljus genom mig.