”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.”

Tyst och stilla i full tillit och med stort tålamod skall jag vandra min väg hem till Gud.

Han leder mig, håller mig i handen. Jag sträcker ut min hand till dig min broder. Vi går tillsammans hem till Gud.

Jag är den jag är och alltid har varit. Jag låter alla förklädnader falla, alla inlärda mönster och kontroller, tyckanden och dömanden. Jag drar mig tillbaka och låter Gud visa vägen.