”Jag är bland Guds tjänare.”

Jag har medlen att vara Guds budbärare. Jag ombeds använda min röst, mina händer och mina fötter för att förena mig med Guds Vilja och sprida Guds budskap till världen.

Jag tar emot budskapet och låter det sjunka in. Jag lever det och ger det vidare. Det är vad som är meningen med mitt liv.