”Makten att besluta är min egen.”

Ingenting sker som inte motsvarar min egen önskan, och ingenting som jag väljer undanhålls mig.

Jag har ju allting. Om jag har fått allt, kan då förlust vara verkligt?

Jag sträcker på mig i sann ödmjukhet och beslutar mig för att ta min plats i Guds frälsningsplan.