”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

Allt jag tänker och gör ger jag till den Helige Ande och Han ger en renad version av mina tankar och göromål tillbaka till mig. Det visar mig att allt är ett eko av Guds Röst.

”Allt ditt förgångna, förutom dess skönhet, är borta, och ingenting förutom en väsignelse finns kvar.” T 5.IV.8:2