”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”

Jag skall acceptera Soningen för egen del.”

”Endast frälsningens kan sägas bota.”

Befria mig från all skuld!
Befria mig från allt dömande!

Jag är inte mitt ego. Jag kan se på mitt ego utan dömande och se att det endast är ett litet dumt misstag som kan rättas.

Den Helige Ande talar till mig och visar mig vad sanningen är och allt annat försvinner från min syn.

Jag lär mig att ta emot Guds välsignelse så att jag kan ge din vidare.